palane-tirfoare.ro » Produse » Palane cu lant si limitator de sarcina

Palane cu lant si limitator de sarcina

Ministerul Economiei si Comertului

Ordin nr.339 din 20/06/2005


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr 528 din 22/06/2005 privind abrogarea cerintei prezentarii de catre proprietar/utilizator a documentelor tehnice de import/documentelor de luare in evidenta a importului eliberate de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, prevazuta de prescriptiile tehnice ISCIR

In aplicarea Hotararii Guvernului nr.1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr.37 din 21 ianuarie 2002, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 182/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.254 din 28 martie 2005. In temeiul Hotararii Guvernului nr.738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.485 din 7 iulie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere referatul de aprobare prezentat,


Ministrul Economiei si Comertului emite urmatorul Ordin :


Art.1-Cerinta prezentarii de catre proprietar/utilizator a documentelor tehnice de import/documentelor de luare in evidenta a importului (aviz tehnic de import, dovada de acceptare, dovada de exceptare) eliberate de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR), prevazuta de prescriptiile tehnice ISCIR, se abroga.

Art.2.-Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Ministerul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres


Bucuresti, 20 iunie 2005.

Nr.339.